Publikacje

Publikacje książkowe

Prace zbiorowe

  • Polnisches Mosaik (Verlag Klaus Hesse Bonn 1974),
  • Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński (1901 - 1981) (Adam Warszawa 2000),
  • Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia Mąż Stanu 1901 - 1981 - 2001 (Wyd. Sejmowe 2001),
  • Sowieckiemu zniewoleniu nie - Harcerska druga konspiracja 1944 - 1956 (Wyd. Ład 2005)

Artykuły

Kilkaset artykułów w pismach krajowych i zagranicznych.