Janusz Zabłocki zmarł 13 marca 2014 na skutek wyniszczającej choroby nowotworowej. Do końca pozostawał pod troskliwą opieką Hospicjum Domowego Archidiecezjalnego Zespołu Opieki Paliatywnej działającego przy kościele św. Zygmunta. Pogrzeb odbył się 24 marca 2014 na Starych Powązkach w Warszawie.

Koncelebrze mszy pogrzebowej w kościele św. Karola Boromeusza przewodniczył bp Tadeusz Pikus przy uczestnictwie ks. prof. Stanisława Kowalczyka i ks. prałata Józefa Maja. Homilię wygłosił ks. prałat Józef Maj, należący do grona przyjaciół Janusza Zabłockiego. Jego życiorys odzwierciedlali obecni na pogrzebie przyjaciele, współpracownicy, reprezentanci organizacji z Nim związanych, m.in. poczet sztandarowy „Szarych Szeregów” i „PZKS” oraz Straż Marszałkowska Sejmu.

Mszę św. poprzedziło pośmiertne odznaczenie Zmarłego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim uczestnikom ostatniej drogi Zmarłego. Dziękujemy przemawiającym nad grobem – Janowi Żarynowi, Zygmuntowi Drozdkowi, ks. Stanisławowi  Kowalczykowi, Ryszardowi Benderowi, Ryszardowi Gajewskiemu, Markowi Hołubickiemu. Przemówienia te pozwoliły wielu poznać i zrozumieć kim był Janusz.

Szczególne wyrazy wdzięczności dla Michała Drozdka i Marka Hołubickiego, którzy okazali wielką pomoc w organizacji uroczystości pogrzebowych.

Rodzina Janusza Zabłockiego